QUY HOẠCH
HÀI HOÀ

MỘT “THÀNH PHỐ HIỆN ĐẠI THU NHỎ” CỦA ĐÔNG NAM BỘ

Khu đô thị Nam An Lộc được quy hoạch về mặt kiến trúc đô thị hài hoà và phát triển đầy đủ các phân khu đô thị chức năng như trung tâm thương mại, nhà ở, trường học, công viên trò chơi, mảng xanh đô thị, hồ điều hoà khí hậu, … Chủ đầu tư, nhà quy hoạch, nhà thiết kế và các đối tác kiến tạo Khu đô thị Nam An Lộc trở thành một môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên và con người, chú trọng tạo nên các công trình bền vững để mang lại cuộc sống đầy đủ, tiện nghi và trọn vẹn cho cộng đồng cư dân văn minh và hiện đại. Khu đô thị Nam An Lộc sẽ sớm trở thành điểm bắt đầu của một tương lai thịnh vượng.

Giai Đoạn 1
Lộc Phát

MỘT “THÀNH PHỐ HIỆN ĐẠI THU NHỎ” CỦA ĐÔNG NAM BỘ

Khu đô thị Nam An Lộc được quy hoạch về mặt kiến trúc đô thị hài hoà và phát triển đầy đủ các phân khu đô thị chức năng như trung tâm thương mại, nhà ở, trường học, công viên trò chơi, mảng xanh đô thị, hồ điều hoà khí hậu, … Chủ đầu tư, nhà quy hoạch, nhà thiết kế và các đối tác kiến tạo Khu đô thị Nam An Lộc trở thành một môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên và con người, chú trọng tạo nên các công trình bền vững để mang lại cuộc sống đầy đủ, tiện nghi và trọn vẹn cho cộng đồng cư dân văn minh và hiện đại. Khu đô thị Nam An Lộc sẽ sớm trở thành điểm bắt đầu của một tương lai thịnh vượng.

Giai Đoạn 2
Lộc Tồn

MỘT “THÀNH PHỐ HIỆN ĐẠI THU NHỎ” CỦA ĐÔNG NAM BỘ

Khu đô thị Nam An Lộc được quy hoạch về mặt kiến trúc đô thị hài hoà và phát triển đầy đủ các phân khu đô thị chức năng như trung tâm thương mại, nhà ở, trường học, công viên trò chơi, mảng xanh đô thị, hồ điều hoà khí hậu, … Chủ đầu tư, nhà quy hoạch, nhà thiết kế và các đối tác kiến tạo Khu đô thị Nam An Lộc trở thành một môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên và con người, chú trọng tạo nên các công trình bền vững để mang lại cuộc sống đầy đủ, tiện nghi và trọn vẹn cho cộng đồng cư dân văn minh và hiện đại. Khu đô thị Nam An Lộc sẽ sớm trở thành điểm bắt đầu của một tương lai thịnh vượng.

thịnh vượng, sung túc và phong cách sống hiện đại cho cộng đồng cư dân Bình Phước.

Giai Đoạn 3
Lộc An & Lộc Phú

MỘT “THÀNH PHỐ HIỆN ĐẠI THU NHỎ” CỦA ĐÔNG NAM BỘ

Khu đô thị Nam An Lộc được quy hoạch về mặt kiến trúc đô thị hài hoà và phát triển đầy đủ các phân khu đô thị chức năng như trung tâm thương mại, nhà ở, trường học, công viên trò chơi, mảng xanh đô thị, hồ điều hoà khí hậu, … Chủ đầu tư, nhà quy hoạch, nhà thiết kế và các đối tác kiến tạo Khu đô thị Nam An Lộc trở thành một môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên và con người, chú trọng tạo nên các công trình bền vững để mang lại cuộc sống đầy đủ, tiện nghi và trọn vẹn cho cộng đồng cư dân văn minh và hiện đại. Khu đô thị Nam An Lộc sẽ sớm trở thành điểm bắt đầu của một tương lai thịnh vượng.

thịnh vượng, sung túc và phong cách sống hiện đại cho cộng đồng cư dân Bình Phước.